Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία, Διάλεξη, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

LOGICOMIX ? H αναζήτηση των θεμελίων των Μαθηματικών

Σίδερης Κωνσταντίνος (Α5), Ρούμπος Σωτήρης (Α5)

HILBERT ?POINCARE

Αίθουσα Μαθηματικών (46), ώρα 11.15 (αμέσως μετά το τέλος της γιορτής).