Το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου,  σε εφαρμογή της από 12/3/2013 σχετικής εγκυκλίου της Δ.Ε.Π.Π.Σ., όρισε σε 162 τον αριθμό των εισακτέων μαθητών και μαθητριών στην Α΄ τάξη του Λυκείου, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Αριθμός εισακτέων μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2013-2014