Γνωστοποιείται ότι η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής κειμένων, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον ενδοσχολικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013.

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι:

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ είναι απαραίτητο να έχει υποβληθεί δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή.

2. Το είδος κειμένου που έχει σημειωθεί στις δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή ΔΕΝ είναι δεσμευτικό. Μπορούν όλοι να παραδώσουν κείμενα στο είδος που τελικά θα επιλέξουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, βλ. στην Ανακοίνωση στις 12 Οκτωβρίου 2013.

Παράταση Προθεσμίας για τη Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής του Σχολικού Έτους 2012 -2013