Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων (εναλλακτικά, κατεβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο).

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2023-24