Τα μέλη του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ» στην εκδήλωση με την Πρόεδρο του ΕΚ, κα Roberta Metsola