Συμμετοχή μελών του προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στη δράση του περιοδικού «Σχεδία»: Πωλητές για μία ώρα