Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ “External and Internal Conflict Management in School” (EICMS) στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας. Στο σύνδεσμο https://online.fliphtml5.com/fictf/dazg/#p=1 μπορείτε να βρείτε το τελικό προϊόν με τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενώ τυπωμένα αντίτυπα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Περισσότερο υλικό για την πορεία του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα https://erasmuska229.wixsite.com/eicms.
 
 
 
 
Ολοκλήρωση Erasmus+ EICMS