Την Τρίτη 16.05.2023 και ώρα 19.00-21.00 πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για την πολιτική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ισότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων.
Ειδικότερα, είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σε πάνελ τέσσερις κυρίες, ειδήμονες στον τομέα τους, οι οποίες, μετά τις ομιλίες τους, απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα:
Η κα Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέδειξε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα ισότητας, αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης 2021-2025.
Η κα Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέα, μεταφράστρια και συνιδρύτρια του Women on Top, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις πρακτικών κατά των διακρίσεων, αποτέλεσμα της «πίεσης» που τους ασκείται να συμμορφωθούν στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Η κα Ντιάνα Μάνεση-Πολίτη, διδακτόρισσα κοινωνικής ανθρωπολογίας, ερευνήτρια, εκπαιδεύτρια, αναφέρθηκε γενικότερα στην έννοια των διακρίσεων και πώς αυτές αναπαράγονται μέσα στο σχολείο.
Τέλος, η κα Νινέττα Παπαδαυίδ-Πατέρα, Δικηγόρος, Συνιδρύτρια του Women Act, αναφέρθηκε στους κανόνες που έχει θεσπίσει η ΕΕ για να σπάσει τη «Γυάλινη οροφή», όπως ο κανόνας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, με την υποστήριξη του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Κεντρική εκδήλωση του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»