Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας
Δικαιολογητικά Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-24. Οδηγίες προς τους υποψηφίους.
Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας

________________

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ