Σας γνωρίζουμε τα έγγραφα της ΔΔΕ Α΄Αθήνας που αφορούν στην κατανομή των υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023, καθώς και στον ορισμό Παραρτημάτων Βαθμολογικών Κέντρων για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023

Ορισμός Παραρτημάτων Βαθμολογικών Κέντρων για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες

Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα