Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων – 2023