Σας γνωρίζουμε το με αριθμό πρωτ. 32019/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.». Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το περιεχόμενο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη εισαγωγής

Γνωστοποίηση προκήρυξης

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24