Γνωστοποιούμε δύο Δελτία Τύπου (Newsletters) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking).

COMPUTATIONAL THINKING FOR EDUCATION ON-LINE – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υπολογιστική Σκέψη – Δελτία τύπου