Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου ξεκινούν οι συναντήσεις του ομίλου Ρητορικής, ώρα 14:20-15:50.
Θα συναντηθούμε μπροστά στο γραφείο των καθηγητών.
                  Οι εκπαιδευτικοί
                  Κωνσταντίνος Γκούφας 
                  Βασιλική Κοντογεωργάκου 
Ανακοίνωση για τον όμιλο Ρητορικής