Στο σχολείο λειτουργούν Όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους γνωστικούς τομείς. Η λειτουργία των Ομίλων ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους. Οι όμιλοι λειτουργούν μία την εβδομάδα, για δύο διδακτικές ώρες τη φορά, από 14.15 έως 16.00. Στο πλαίσιο των Ομίλων, κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις: παραδίδει εργασίες και εκπληρώνει οποιοδήποτε άλλο έργο του αναθέτει στη διάρκεια του έτους ο υπεύθυνος καθηγητής. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο και εφόσον δεν υπερβαίνει το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών (8 ή 16 ετησίως, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των Ομίλων), λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τη φετινή σχολική χρονιά προτείνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου 13 Όμιλοι. Αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε Όμιλο, τους υπεύθυνους καθηγητές και την ημέρα που θα λειτουργήσει μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας μαζί με τους γονείς και τους κηδεμόνες τους να επιλέξουν έως δύο Ομίλους συμπληρώνοντας την αίτηση που ακολουθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟ

Η αίτηση μπορεί να σταλεί στο σχολείο μέσω ηλ. μηνύματος (e-mail) ή να υποβληθεί από τους ίδιους στη γραμματεία του σχολείου.

[ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να “κατεβάσουν” την αίτηση στον υπολογιστή τους, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά ή να την τυπώσουν και να την προσκομίσουν στη γραμματεία του σχολείου].

 

Προτεινόμενοι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2022-2023