Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-2023