Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ , ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ