Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, θα βρείτε τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων – Υπολογισμός μορίων.