Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο External and Internal Conflict Management in School πραγματοποιήθηκε στην Avesta της Σουηδίας η πρώτη συνάντηση από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου 2022. Το σχολείο εκπροσώπησαν η διευθύντρια Έλενα Τσίκιζα-Νικολακάκη και η υποδιευθύντρια Άννα Αλεξάνδρου.

ERASMUS+ – PROJECT AVESTA – SWEDEN

Erasmus+ – Project Avesta