Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ), προκηρύσσει τον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ) το Σάββατο 09/04/2022. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε στην επικαιροποιημένη προκήρυξη της Ε.Ε.Χ και στο σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΑΙ.Θ.

35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας.