Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2021 – 2022.

Εγκύκλιος Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021-2022.

Οδηγίες για συμπλήρωση Αίτησης – Δήλωσης.

Αίτηση – Δήλωση υποψηφίου.

Αίτηση – Δήλωση για 3 μουσικά τμήματα.

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Κατάλογος μουσικών οργάνων.

Δελτίο τύπου.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – 2022