Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του σχολείου στη διαδικτυακή Euroscola.

Συμμετοχή του σχολείου στη διαδικτυακή Euroscola – Δελτίο τύπου.