Συμμετοχή του σχολείου στη διαδικτυακή Euroscola – Δελτίο τύπου.

Δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του σχολείου στη διαδικτυακή Euroscola.