Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έργου της Σχολικής Μονάδας – Έτος αναφοράς 2020-2021

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021.