Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

Ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής θα λειτουργήσει κανονικά την Τετάρτη 19/10, στις 14:15 στη βιβλιοθήκη.