Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας της 24.6.2021 (πρωτ. Φ251/ 75431 /Α5) όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Προσωρινό Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, απευθύνονται στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Στο σχολείο μας, λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία, οι υποψήφιοι μπορούν να έλθουν την Τρίτη 29/06 και την Τετάρτη 30/06 από τις 09:00 έως τις 14:00 για τη δημιουργία του κωδικού ασφαλείας.

Δημιουργία κωδικών ασφαλείας ΜΔ και/ή Π.Μ.Δ.