Εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α΄Λυκείου σχολ. έτους 2021-22 – Οδηγίες

Οι υποψήφιοι/ες θα προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο στις 09:00 π.μ., ενώ η έναρξη της γραπτής δοκιμασίας είναι στις 10:00 π.μ. Η διάρκεια της δοκιμασίας για τα γυμνάσια είναι 150 λεπτά και για τα Λύκεια 180 λεπτά, ενώ η δυνατή αποχώρηση ορίζεται 1 ώρα μετά την έναρξη της δοκιμασίας.