Στο σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τον ορισμό των  Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2021 και την κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά.

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το μάθημα των Αγγλικών, έτους 2021