Προσωρινός Πίνακας κωδικών υποψηφίων για την Α΄Λυκείου – Οδηγίες προς γονείς, δείγμα απαντητικού φύλλου και βίντεο

Σας γνωρίζουμε τον πίνακα με τους κωδικούς των υποψηφίων για τις εξετάσεις προς κάλυψη των κενών θέσεων στην Α’ Λυκείου του σχολικού έτους 2021-2022.
Ο πίνακας είναι διαθέσιμος στον παραπάνω σύνδεσμο

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου.
https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271