Διαγωνισμός αφίσας 
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Reflecting 4 Change το οποίο πραγματοποιείται στο σχολείο μας, διοργανώνεται διαγωνισμός αφίσας για όλους τους μαθητές του σχολείου με θέμα: “Πλαστικά: ρύπανση- ανακύκλωση- επαναχρησιμοποίηση”
Υποβολή μέχρι 8 Ιουνίου 2021
Διαγωνισμός αφίσας