Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Γνωστοποιούμε την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 67563/Δ6 με τίτλο “Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020” η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β, Αρ. Φύλλου 1638 της 13.5.2019).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την απόφαση επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.