Στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 (ώρες 6η και 7η).

Παναγιώτα Καλόγρη

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012