Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, 12.40 (6η ώρα), Στην αίθουσα ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δρ Βασιλική Μπρίνια, Διδάσκουσα και Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Παναγιώτα Καλόγρη

Ενημέρωση-Συζήτηση για τις οικονομικές επιστήμες