Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 2021). Δείτε περισσότερα στις
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ