Μαθητές σε καραντίνα λόγω covid-19

Σας γνωστοποιούμε την με αρ. πρωτ. 32538/4.11.2020 εγκύκλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Μαθητές σε καραντίνα λόγω covid-19”.
Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που τίθενται σε καραντίνα, εφόσον το σχολείο δεν μπορεί να τους καλύψεις με ταυτόχρονη σύγχρονη εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετέχουν στα διαδικτυακά τμήματα που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, ενώ συμπληρωματικά ενδείκνυται η παροχή εκπαίδευσης μέσω e-class από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.
Οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένο λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και σε κάθε περίπτωση αυτοί και οι γονείς τους να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου.