Καλούνται οι μαθητές και μαθήτριες που γράφτηκαν πρόσφατα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στους οποίους δόθηκε από το σχολείο “όνομα χρήστη”(username) και κωδικός πρόσβασης (password) να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους, συνδεόμενοι για πρώτη φορά σε κάποια από τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (e-class, webmail).

Μαθητικοί λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο