Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από 21 Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1AqzIx-vBUwVv8izSw0NAvxeSmsF-us7R/view?usp=sharing