Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό Sars-CoV-2(COVID-19). Οδηγίες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του άλλου προσωπικό και φυσικά των μαθητών και των γονιών τους, σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις
απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ