Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων: Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι για το θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η από 10.8.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία οι σχετικές δηλώσεις παραλαμβάνονται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη σχετική εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Εγκύκλιος 10.8.2020: Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων