Σας γνωστοποιούμε έγγραφο της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα : “Κατανομή υποψηφίων ατόμων με αναπηρία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες σε Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020».

Επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι Πανελλαδικών 2020 του σχολείου μας, που εξετάζονται προφορικά, θα εξετασθούν στο 2ο ΕΕΚ Αθηνών στο χώρο του 8ου ΓΕΛ Αθηνών, οδός Νικοπόλεως 33 , Κάτω Πατήσια Αθήνα, τηλ. 2108674196 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.
Τα ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ θα παραλαμβάνονται από τους ίδιους από το σχολείο υποβολής της αίτησής τους (2 Π ΓΕΛ Αθήνας) από την Τρίτη 10/06 – Παρασκευή 13/06.

Κατανομή υποψηφίων που εξετάζονται προφορικά