Αναρτώνται τα τμήματα Α και Β της Γ΄ τάξης του Λυκείου.
Για την αποφυγή του συγχρωτισμού με τις τάξεις Α΄ και Β΄, η προσέλευση θα είναι τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (για τα τμήματα με την ένδειξη Α) και Τρίτη-Πέμπτη (για τα τμήματα με την ένδειξη Β) για την εβδομάδα από 18 έως 22 Μαΐου και εναλλάξ στη συνέχεια.
Κατανομή μαθητών Γ΄ τάξης

Τμήματα Γ’ τάξης, Γενικής Παιδείας