Εγκύκλιοι ενημέρωσης για τις πανελλαδικές. ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν τις παναλλαδικές εξετάσεις με το νέο και το παλαιό σύστημα:

Το με αριθμό πρωτ. 9398/2020 έγγραφο με θέμα: Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα.

Το με αριθμό πρωτ. 9343/2020 έγγραφο με θέμα: Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα έγγραφα επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσμους.