Σας γνωρίζουμε το με αριθμ. 846845/19-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με το ζήτημα της δωρεάν ή μη μεταφοράς των μαθητών των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το έγγραφο της Περιφέρειας και το διαβιβαστικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στους ακόλουθους συνδέσμους:
Έγγραφο Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Εγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
.

Μεταφορά μαθητών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων