Αγαπητοί γονείς,
μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης τοποθετήσεως των αναπληρωτών καθηγητών, φαίνεται ότι καλύφθηκαν τα σημαντικά κενά που είχαμε μέχρι την περασμένη εβδομάδα.
Συνεπώς, σύντομα θα οριστικοποιηθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, κάτι που γνωρίζουμε ότι δυσκολεύει ακόμα τα παιδιά μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ