Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 Στατιστικά βαθμολογιών 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών στα Φιλολογικά μαθήματα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική

Φιλολογικά

Φυσική

Μαθηματικά