Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Συνεδρίαση Απριλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς,
Σας υπενθυμίζουμε, ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τον μήνα Απρίλιο,
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.04.2019 και ώρα 18:30.

Σας περιμένουμε

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ      ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ