Αξιολόγηση και επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρόδο

Πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής που συγκροτήθηκε η αποσφράγιση των τεσσάρων συνολικά προσφορών για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρόδο από 4 έως 7 Απριλίου 2019 που κατατέθηκαν από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

1. Μάνεσης

2. Tourist Power

3. Vlassopoulos TRAVEL SERVICES

4. onlineHolidays.gr

Η επιτροπή, αφού εξέτασε πολύ προσεκτικά όλες τις προσφορές, επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Μάνεσης, γιατί πληροί όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει το σχολείο.