2011-2013, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius: INTERCULTURAL TRAVELLING EUROPEAN ROAD-CROSSING. Υπεύθυνοι Προγράμματος: 2011-2012: Δέσποινα Κυριακάκη. 2012-2013: Δάφνη Γαβρίλη. werbsite: http://www.iter.rejowiec.pl/home.htm

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius: INTERCULTURAL TRAVELLING EUROPEAN ROAD-CROSSING