ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 21-12-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητοί Γονείς,
Βάσει του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, σας καλούμε την Τετάρτη 9/1/2019 και ώρα 18:30 , στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας .
Η συμμετοχή σας είναι ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη διότι μεταξύ άλλων θα γίνει απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ και θα αποφασιστεί η έναρξη διαδικασιών για την εκλογή του επόμενου διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας .
Θέματα Γενικής Συνέλευσης (Ημερήσια Διάταξη):
1. Απολογισμός της διετούς θητείας (2016-2018) του παρόντος ΔΣ
2. Παρουσίαση έκθεσης ταμειακού ελέγχου ελεγκτικής επιτροπής (Έσοδα – Έξοδα, Διαθέσιμο Αποθεματικό κλπ)
3. Απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ. Προτείνεται η διεξαγωγή των εκλογών να γίνει την ημέρα που θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών , μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου .
4. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (Τετάρτη 16-1-18), στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκεται το ¼ των μελών .Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και τότε , συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (Τετάρτη 23-1-18), στον ίδιο τόπο, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Σας ευχόμαστε Χαρούμενες Γιορτές με υγεία και αγάπη.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΙΜΟΣ ΦΑΝΗΣ                    ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση