Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου

Ανακοινώνεται ότι ενώπιον της Επιτροπής, που ορίστηκε για την εξέταση των προσφορών για την πραγματοποίηση της εκδρομής της Γ΄Λυκείου του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των πέντε συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

1.                   Connection Travel

2.                   Online Holidays

3.                   Infinity Travel

4.                   Manessis

5.                   IQ Holidays

Η επιτροπή, αφού εξέτασε πολύ προσεκτικά όλες τις προσφορές, επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Manessis, γιατί κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και αξιόπιστη.

____________