Ανάθεση εκδρομής

Πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής η αποσφράγιση των τριών συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στην Αμφίκλεια από 20 έως 22 Απριλίου 2018:

1. Νικολαΐδης

2. Βασιλάκης

3. Κουτσαύτης

Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Νικολαΐδης , γιατί κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα λόγω της πλήρους κάλυψης των προδιαγραφών που είχε θέσει το σχολείο και της τιμής.